Töötuba: Kaasaegne valgustus ja üldplaneering

 

Juhendaja:

Aeg ja koht:

20.10.2016 kell 10.00-17.15
Raekoja plats 12, Tartu, II korruse saal

Töökeel:

Inglise

Kirjeldus:

Tänapäevase avaliku ruumi valgustuse planeerimisel lähtutakse ruumi terviklikkuse põhimõttest, mis tähendab seda, et arvesse võetakse paljusid erinevaid aspekte. Valgustus ei ole oluline mitte ainult turvalisuse ja mobiilsuse seisukohalt, vaid see on tööriist, mis annab meie linnadele identiteedi ja muudab need elamiskõlblikuks. Tõsiasi, et maailma valgustustehnoloogias on hetkel käsil suurim üleminek pärast Edisoni, tõstab veelgi vajadust professionaalse planeerimise järgi.

Töötoas teeb ÅF Lighting’i juht Allan Ruberg sissejuhatuse avaliku ruumi
kasutajakeskse valgustamise teemasse ja räägib õnnestunud üldplaneeringute võtmekohtadest. Avaliku ruumi valgustus on meie linnade visuaalse keskkonna selgroog, andes kuju sellele, kuidas linna saab kasutada ja mil viisil seda tajutakse. Seetõttu on ülimalt oluline, et valgustus planeeritaks juba eos linna visioone ja poliitikaid toetama.

Töötoas antakse ülevaade LED-tehnoloogia peamistest omadustest, hooldus- ja remonditöödest ning pakkumiste ja hangete tegemisest. Lisaks saab töötoast Tartu valgustuse planeerimise kaardi ning võimaluse osaleda arutelus teemal, kuidas Tartut paremini kohandada targa linna tehnoloogiatega, mida me kõik tulevikus kasutama hakkame.

Päevakava:

 • 10:00 – 10:15 Tervitussõnad
 • 10:15 – 11:00 Sissejuhatus kaasaegse linnaruumi valgustamisesse
 • 11:00 – 11:15 Kohvipaus
 • 11:15 – 12:00 Sissejuhatus kaasaegse üldplaneeringu koostamisse
 • 12:00 – 13:00 Lõuna
 • 13:00 – 14:00 Meeskonnatöö – üldplaneeringu olulisemate võtmekohtade ja eesmärkide defineerimine ja prioriteetide seadmine (Tartu näide)
 • 14:00 – 14:15 Kohvipaus
 • 14:15 – 15:00 Valgustustehnoloogiad ja –tööriistad. Funktsionaalsusest esteetikani
 • 15:00 – 15:45 Smart City lahendused ja nende seos avaliku ruumi valgustamisega
 • 15:45 – 16:00 Kohvipaus
 • 16:00 – 17:00 Meeskonnatöö – Eesti linnade üldplaneeringute koostamise plaani arutelu
 • 17:00 Kokkuvõte ja lõpetamine

Hind:

75 EUR
sisaldab kohvipause ja lõunasööki

Kuidas registreerida:

Palume täita registreerimisvorm siin

Lisainfo:

Elo Liiv
TAVA 2016 peakorraldaja, valgusharidus
Tel: +372 5698 4477
E-post: elo@tartuvalgus.ee