Valgusklubi

MTÜ Valgusklubi on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asutasid 2011. aasta kevadel Eva Tallo ja Priit Tiimus. Ühingu juhatusse kuuluvad Eva Tallo ning 2012. aastal liitunud Elo Liiv.

MTÜ Valgusklubi eesmärgiks on valguskunsti- ja elektervalgustusalase teadlikkuse tõstmine ja teadmiste jagamine, mille saavutamiseks korraldatakse valguskunsti ja valgustusalaseid koolitusi, konverentse, seminare, töötubasid, info- ja teabepäevi ning valguskunsti ja elektervalgustuskujundust tutvustavaid ja propageerivaid avalikke üritusi, sh festivale.

 

MTÜ Valgusklubi:

  • muudab valguse KUULDAVAKS seminaride sarja abil, annab valgusalast nõu ja koolitust, suunab erinevate valgusalaste teadmiste juurde;
  • muudab valguse NÄHTAVAKS, analüüsides ja tõstes esile valgusprojekte, korraldades valgusele pühendatud õppekäike linnaruumis;
  • muudab valguse KUNSTIKS, luues ise ja edendades valgusinstallatsioone, kaasates inimesi aktsioonidesse;
  • ühendab inimesi, kelle jaoks valgus ei ole vaid öö ja päeva vaheldumine, vaid REAALSUSE MUUTMISE VÕIMALUS.

Seni tehtud:

2013 – Tallinna Valgusbiennaali 2013 korraldamine, vt www.valgusbiennaal.ee

2013 – Arhitektidele, kinnisvaraarendajatele ja arhitektuuritudengitele suunatud rahvusvaheline seminar “Elektervalgustusprojektid”, näitamaks valgustusprojekti ja valgustusspetsialisti vajalikkust arhitektuursel projekteerimisel, sise- ja välisruumide kujundamisel.

2012 – valgusinstallatsioon Tallinna Linnahalli tunnelis / Disaini Öö

2011 – avalik üritus “Valgus linnaruumi kujundajana” Tallinna Arhitektuuribiennaali raames,  näitlikustamaks valgusinstallatsioonide rolli linnaruumi kujundamisel

2011 – heli- ja valgusshow Metro Plaza fassaadil Disainiöö raames

2011 – pop-up galerii “ÖÖ: Was it a dream” valguslahendus ja valgusinstallatsioon Heliose kinos

Igal aastal püüame läbi viia Gerilja Valgustuse nimelist ürituste seeriat, mille eesmärgiks on linnaruumis alavalgustatud valukohtade väljatoomine. Gerilja Valgustuse liikumine on võitlus halva ja raiskava valgustuse vastu, mis püüab valguse kontrasti kasutades osutada võimalustele, kuidas muuta valguse abil esiteks reaalsust ning teiseks ka suhtumist kohtadesse, mida seni on välditud.