Elo Liiv: Valguskiir pimedas Tartu riigis

Saagu Tartusse valgus

Tartu Valgus ehk TAVA2016 (13.10.–13.11.2016) on arhitektuurse valgustuse ja valguskunsti festival Tartus. Peakorraldaja Elo Liiv hakkabki seetõttu kohe valgustama, mis valgust saama hakkab.

Kõik, mida me teeme ja näeme, võimendub läbi valguse. Valgus annab edasi emotsioonid, suhestumise. Valgus ergutab meie meeli ja tundeid, luues igaühe jaoks erilise atmosfääri. Sellises mastaabis valgusfestival toimub Tartus esmakordselt: üritus soovib teadvustada valguskujunduse rolli meie igapäevases elukeskkonnas, luua linnaruumi valguslahenduste prototüüpe ja aktiveerida avalikku ruumi, tutvustades avalikkusele valgusega seotud võimalusi.

imgp2552

Valgus loob intentiteedi

TAVA2016 toimub sügistalvisel perioodil; meie väljakutseks on luua valguslahendused, mis linna pimedal ajal lahedalt ellu äratavad. Tänavad, pargid ja hooned on elukeskkonna väärtuslikud res-sursid, millele annab lisaväärtust just see, kuidas ja millal neid kasutatakse.Valgus ei luba üksnes näha, vaid loob ka iden-titeeti. Valgusfestivali üks sihte on taasavastada kohavaim ning näidata Tartu genius loci’t teises, uues, kunstilises ja arhitektuurses valguses. Nii on osalejatel ja külastajatel võimalus avastada ja kogeda valgust mitte ainult käegakatsutaval moel, vaid ka psühholoogilisel tasandil. Väliruumilahendusi eksponeeriv telg kulgeb läbi Tartu kesklinna, kus alguspunktiks on Toomemäe varemed (Tartu Ülikooli muuseum) ja lõpuks Linnamuuseum. Installatsioonid asuvad sellel teljel ja jõe ääres, et uued lahendused vana-des harjunud kohtades looksid teatud ajahetkeks teistsuguse Tartu keskuse. Valgusel on kogu inimkonna jaoks väga tähtis roll, seda enam siis meile, kelle elust pool möödub pimedas või hämaras elukeskkonnas. Inimeste aju on ehitatud nii, et õpitakse vaatama mööda igapäevasest keskkonnast – me ei märka sissehingatavat õhku ega valgust. Ometi sõltub nii õhu kui ka valguse puhtusest/reostusest kogu meie elu kvaliteet.

Valgusklubi

Eestis puudub kõrgtasemel valgus- ja valgustus-kunstnike oskuspädevus, sellist eriala ei õpetata BA ega MA tasemel üheski Eesti koolis, kraadiga spetsialiste on vähem kui ühe käe sõrmi. Enamik arhitektuurse valgustuse ja valguskunstiga tegelevaid inimesi töötavad oma põhikohaga hoopis muudel erialadel. Linnades ja asulates, laiemalt avalikus ruumis tervikuna puuduvad ambitsioonikad visioonid ja planeeringud valgusele. Elekter on ja valgusteid ostetakse, kuid puudu on kontseptsioonist, eristuda soovimisest, oma valgusidentiteedi loomisest. Valgusklubi eesmärk on taguda rauda niikaua, kuni mõni ülikool hakkab õpetama valgusdisaineri eriala ja jõuda olukorda, kus igal aastal toimub suuremõõtmeline valgusfestival mõnes Eesti linnas. Eesti on väike maa ja valgustusega seonduv on kulukas, oma festival võiks näiteks toimuda üle aasta kordamööda Tallinnas ja Tartus. Tartu Valguse eesmärk on saada rahvusvaheliselt tunnustatud ja traditsiooniliseks nüüdisaegse kunstikeelega valgustussündmuseks.

Töötoad ja muu

Põhiosa festivalist moodustavad rahvusvahelised töötoad, väliruumi installatsioonid, sisenäitused, konverents ja valgusmess. Lisaks on plaanis satelliitprogrammid koostöös Tartu Ülikooli muuseumi, Tartu Uue Teatri ja Tartu Linnamuuseumiga. Kogu sündmus on kohaspetsiifiline – nii valguskunst kui ka arhitektuurse valgustuse installatsioonid luuakse spetsiaalselt Tartule ning ehitatakse siin ka valmis. Töötoad, vestlusringid, näitused jms suhestuvad otseselt Tartu linnaruumiga. Õppimine toimub praktika kaudu – töötoad ning kohapeal valmis ehitatud tulemused on kohe näha. Kogu festivali kaudu saab harida ka tarbijaid (avalik ja erasektor, linnakodanikud, ruumikasutajad) ning ühendada valgustootjatega, kellel on võimalus tutvustada uusi lähenemisi valdkonnale. Valgust käsitletakse erialaüleselt: valgus ja kunst, arhitektuur, teadus, IT, film, tants jne. Sotsiaalsete teemadega tegeletakse interaktiivse kunsti kaudu, mis suhtleb otse vaatajatega.

img_2012-10-21-19-21-30_img_2211

Valgustoimuvast

Tartu Valgusfestivali TAVA2016 põhiprogramm algab 16. oktoobril TKK Galeriis Noorus. Avalöögiks saab Tanel Randeri kureeritud näituse “Tõotatud Valgus” avamine TKK Galeriis Noorus, kus eksponeeritakse Jevgeni Zolotko suuremõõtmelist installatsiooni. Samal päeval saab nähtavaks festivali konverentsi ja valgusdisaini töötubade kuraatori Sabine De Schutteri disainitud kunstiline valguslahendus – seda võimaldab sillale mõni kuu tagasi paigaldatud uhiuus valgustitepark.

16. oktoobrist algab töötubade nädal – valgusdisaini, interaktiivse valguse, avaliku ruumi nüüdisaegse valgustuse üldplaneerimise ja gerilja-valgustuse töötoad, mida juhendavad Põhjamaade valgustusspetsialistid. Samal nädalal ehitavad konkursiga valitud valguskunstnikud valmis installatsioonid Karin Bachmani ja Elo Kiiveti kureeritud ühisteema “(Mitte)Koht” egiidi all.

20. oktoobril avatakse näituse “Tõotatud Valgus” teine osa Tartu Kunstimajas ja toimub pressiringkäik. Publiku jaoks on kõige olulisemad kuupäevad 21.–23.oktoober, mil toimub konverents ja valgusmess ning õhtul Tartu Uues Teatris festivali pidulik avamine Mick Pedaja muusika ja VJ Alyona Movko valgusetendusega. Nendel päevadel ootame inimesi õhtustel aegadel kas iseseisvalt või giidide juhendamisel linnaruumi jalutama ja valgust nautima.

Arhitektuurse valgustuse töötoas, mida juhendavad Vivi Katarina Hennig ja Micaela Pärsdotter Andersson, Darío Nunez, Johan Moritz ja Tina Wikström (kõik on IALD (International Association of Lighting Designers) liikmed ehk oma ala tipud), analüüsitakse avaliku ruumi ja koostöös Tartu linnavalitsusega välja valitud objekte, kus puudub hea valgustuslahendus. Tartu linna jõeala ja kesklinna turismiobjektid on valgustamata, seega kõne all on arhitektuurne valgustus valitud objektidel-fassaadidel: Toomkiriku varemed Toomemäel, Tartu Raekoda ja selle esine pime väljak koos kasinalt valgustatud skulptuu-riga “Suudlevad tudengid” ja Statoili taga halli hiirekesena silmapaistmatu, kuid väärtuslik Linnamuuseum. Töötubade läbiviijad juhendavad osalejaid teooriast praktikani. Valgustustöötoad annavad võimaluse proovida loovaid ja innovaatilisi lahendusi ning teha prototüüpe, millest hiljem saada ideid Tartu linna permanentsetele valgusinstallatsioonidele. Valminud valguslahendusi on võimalik sündmuse põhipäevadel valgusrajal kõndides näha. Valgusinstallatsioone ehitavad Timo A. Aalto, Jenni Pystynen, Milo Lavén, Aleksander Zverev & Ingrid Aasoja, Einike Leppik ja Mari Volens, rühmainstallatsioonidega astuvad üles ka Tartu Kunstikooli ja Kõrgema Kunstikooli õpilased. Loodavad linnainstallatsioonid juhivad tähelepanu ruumisuhetele kohtade ja mittekohtade vahel. Sageli varjutavad üle-valgustatud mittekohad päris kohti, tekitavad valgusreostust; valgustamisel ja valgusel on ülekantuna inimmeeltesse ja ühiskonna funktsioneerimisesse ka metafoorne tähendus: mida soovime iseendast, oma tunnetest ja mõtetest, laiemalt ka ühiskonnas toimuvatest protsessidest valguse kätte tuua, mida mitte.

Valgusdisaini konverents toimub pärast IALD arhitektuurse valguse töötubade nädalat, päev enne valgusfestivali Tartu Valgus 2016 publikule avamist. Erialaspetsialistidele ja valgushuvilistele mõeldud sündmuse eesmärk on luua otsekontakte ja vahetada teadmisi eri valdkondade esindajate vahel. Haridusliku suunaga sündmusel astuvad lavale kogemustega tuntud esinejad, kelle töö ja/või akadeemiline uurimisteema on seotud valguse, taju ja avaliku ruumiga. Konverentsiga samaaegselt toimub praegu oluliste valgustusfirmade, organisatsioonide ja tootjate Valgusmess, mis annab eri osapooltele veel ühe võimaluse suhete loomiseks. Erinevate valdkondade spetsialistide teadmisi ühendades võiks meie keskkonna muuta tervislikuks, säästlikuks ja turvaliseks. Kui kunsti, arhitektuuri, disaini, tehnoloogia ja innovatsiooniga hakkaksid ühte jalga sammuma tootmine ning haridusasutuste ja linnavõimude hea tahe, oleks üks peamisi biennaali eesmärke saavutatud.

Missioon ja visioon

TAVA2016 ei ole lihtsalt meelelahutusüritus, vaid missiooni ja visiooniga ettevõtmine oma ala professionaalidelt, mis soovib anda oma panuse moodsa kunsti ning arhitektuuri arengu edule Eestis. TAVA2016 algatajateks on Tartu linn ning MTÜ Valgusklubi. Valgusklubil on kogemus erinevate valgustusprobleemsete projektide eestvedajana, samuti rahvusvaheliselt tähelepanu pälvinud Tallinna Valgusbiennaali 2013 korraldajana. Tartule on loodud Tallinnast erineva rõhuasetuse ja kontseptsiooniga valgusüritus, kuigi paljud tegevused näiliselt kattuvad. Erinevus on just kohaspetsiifilisuses ja kompaktsuses. Tartu Linnavalitsus on rahvusvahelise LUCI (Lighting Urban Community International) liige alates 2014. aasta algusest. Linn panustab aktiivselt linnavalgustuse arendamisse (LED valgustus ja intelligentsed juhtimissüstee-mid) ning koos sellega on arendamas ka dekoratiivvalgustust. Kavandamisel on linna valgustuse n-ö master plan, mis hõlmab nii tänava- kui ka dekoratiivvalgustust. Peale selle on Tartu linn võõrustanud 2014. aastal väiksemas mahus sarnase suunitlusega üritust Light in the City, mille külastajad soojalt vastu võtsid, ja linna soov on muuta valgustusfestival üle aasta toimuvaks tavaks.

Artikkel ilmus ajakirja KesKus oktoobrikuu paberväljaandes. Vaata koopiat originaalartiklist siit. Fotod tegi Indrek Haas.